Can't read this email? Click here to view content online Scroll down for English version

 

In Motion

Vad visas: IN MOTION -En öppen samtida konstscen.
Utställning: 17 januari till 20 februari 2022.
Var: Superellipsen, Sergels torg.
Arrangör: På Sergels torg

SEART har förvandlat Superellipsens 360 graders fönster till en öppen konstscen, tillgänglig för alla under dygnets 24 timmar, mitt på Sergels torg.

Utställningen tar oss till livets mysterier, där allt är i ständig rörelse. Vi får möta naturens fascinerande egenskaper, dess sårbarhet, olika fysiska fenomen, material, strukturer och reflektioner om vardagen. 

Konstnärerna som deltar i utställningen studerar/har studerat på konsthögskolor runtom i Sverige som Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm, HDK Valand och Chalmers i Göteborg samt Textilhögskolan i Borås. Konstnärerna utforskar, beskriver och tolkar skeenden, fenomen och tendenser i samhället. Detta gör de inom områden som illustration, keramik, foto, måleri, textil, video och konstnärlig forskning. In Motion visar skulptur, videoinstallationer, mode, arkitektur, måleri mm. och ger nya intryck och tankar att ta med sig hem och förmedla vidare till andra.

Medverkande konstnärer: Geska Brečević, Robert Brečević, Tina Eskilsson, Vidar Francke, Steffie de Gaetano, Erica Hörteborn, Johan F. Källman, Laura Johanna König, Hedvig Ljungström, Camilo Matiz, Gesine Moog, Linette Tran, Therese Norgren, Fanny Ollas, August Sörenson, Elin Stampe, Armand Tamboly, Jonathan Terry, Annika Toijanen och Tora Wallander.

För mer information:
@seartgroup
www.seart.se
@pasergelstorg
Öppen konstscen - Upplev Stockholm

För högupplösta bilder, kontaktuppgifter till konstnärerna samt konstnärenas egna
beskrivningar av sina verk, klicka här.

Välkommen att boka en privat visning eller intervju med konstnärerna, curator Margarita Matiz Bergfeldt och Jonas Bergfeldt, SEART eller curator Hildegun Varhelyi, På Sergels torg

Presskontakt:
Maria Stigle, verksamhetsansvarig På Sergels torg
Maria.stigle@stockholm.se
07612 090 62

eller

Margarita Matiz Bergfeldt, SEART
margarita@seart.se
07399 476 53

___
SEART initierades 2012 på No Picnic designstudio av Margarita Matiz Bergfeldt och Jonas Bergfeldt. Deras mål var att fylla ett tomrum genom att skapa en plattform, vid sidan av traditionella utställningsplatser, för de intressantaste, nyutexaminerade konstnärerna från de konstnärliga högskolorna – en plattform där olika medier, material och inriktningar kan visas samtidigt för en bred publik.

Utställningen är producerad med stöd av På Sergels Torg – ett platssamverkansprojekt av Stockholm stad, lokala fastighetsägare och civilsamhälle. Tillsammans skapar vi ett levande Sergels torg med scenkonst, kultur och aktiviteter i det offentliga rummet – gratis för alla och skapat av många. 

 

IN MOTION

What: IN MOTION -An open contemporary art scene.
Exhibition: 17January to 20 February 2022
Where: Superellipsen, Sergels torg, Stockholm
Organiser: På Sergels torg.

SEART has transformed the Superellipsen's 360-degree window into an open art scene, available 24 hours a day at Sergels torg in central Stockholm.

The exhibition takes us to the mysteries of life, where everything is in constant motion. We get to meet nature's fascinating properties, its vulnerability, various physical phenomena, materials, structures and reflections on everyday life.

The artists who participate here study / have studied at art academies around Sweden as Royal Institute of Art and Konstfack in Stockholm, HDK Valand and Chalmers in Göteborg and The Swedish School of Textiles in Borås. The artists explore, describe and interpret events, phenomena and tendencies in society. They do this in areas such as illustration, ceramics, photography, painting, textiles, video and artistic research. In Motion shows sculpture, video installations, fashion, architecture, painting etc. and gives new impressions and thoughts to take home and pass on to others.

The participating artists are: Geska Brečević, Robert Brečević, Tina Eskilsson, Vidar Francke, Steffie de Gaetano, Erica Hörteborn, Johan F. Källman, Laura Johanna König, Hedvig Ljungström, Camilo Matiz, Gesine Moog, Linette Tran, Therese Norgren, Fanny Ollas, August Sörenson, Elin Stampe, Armand Tamboly, Jonathan Terry, Annika Toijanen and Tora Wallander.

For high-resolution images, contact details for the artists and the artists' own descriptions
of their works, please click here.

Welcome to book a private viewing or interview with the artists, the curators Margarita Matiz Bergfeldt and Jonas Bergfeldt fromSEART or curator Hildegun Varhelyi at Sergels torg.

Presskontakt:
Maria Stigle, Operations Manager at På Sergels torg
maria.stigle@stockholm.se +46 761 20 90 62
@pasergelstorg

Margarita Matiz Bergfeldt, SEART
margarita@seart.se. +46 739 94 76 53
@seartgroup
www.seart.se

___
SEART initiated in 2012 at No Picnic design studio by Margarita Matiz Bergfeldt and Jonas Bergfeldt.Their goal was to fill a void by creating a platform, alongside traditional exhibition spaces, for the most interesting works from the art colleges and established artists. A platform where different media, materials and orientations could be shown simultaneously and give a wide audience the opportunity to take part in whatwas happening at the same time on theart scene.

På Sergels torg is a site collaboration project between the City of Stockholm, local property
owners, business and civil society. Together we create a Sergels square where people thrive and stay. We do this by adding seating, art, performing arts and other activities in the public space. Free for all and created by many.